Dzień 1, 20 września 2022
SALA GŁÓWNA
SALA BIZNES
SALA MiŚOT