Członkowie
KIKE

699,-

cena PLN netto,
(nie obejmuje noclegów i Before-Party)

Rejestracja

Lokalny Operator Telekomunikacyjny

1.200,-

cena PLN netto,
(nie obejmuje noclegów i Before-Party)

Rejestracja

Zwykły
uczestnik

2.600,-

cena PLN netto,
(nie obejmuje noclegów i Before-Party)

Rejestracja

Administracja
publiczna

1.800,-

cena PLN netto,
(nie obejmuje noclegów i Before-Party)

Rejestracja

Kto jest członkiem KIKE?

Członkiem KIKE są operatorzy lub firmy związane z branżą telekomunikacyjną, którzy złożyli deklarację członkowską,
zostali przyjęci w poczet członków Izby stosowną uchwałą oraz regularnie opłacają miesięczne składki członkowskie.

Zapoznaj się z Regulaminem

Rejestracja uczestnika jest jednoznaczna z zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu.

Opis obrazka